BİR SOVYET OTOMATİK FABRİKASI

SOVYET YAŞAMINDAN KESİTLER

A. ERİVANSKİ

BİR SOVYET OTOMATİK FABRİKASI

KIBRIS'TA SOSYALİST GERÇEK LONDRA BÜROSU TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN

TÜRKÇE'YE ÇEVRİLMİŞTİR

MART 2006

 1. Piston üstü

  1. Piston yüzük olukları
  2. Yağ yüzük oluðu
  3. Piston eteği
  4. Yağ oluğu
  5. Çapraz delik

D.S. SOBOLEV TARAFINDAN RUSÇA’DAN İNGİLİZCE’YE ÇEVRİLMİŞTİR.

Bu kitap otomatik piston üreten bir Sovyet otomatik fabrikasının, nasıl inşa edildiğini ve nasıl çalıştığını anlatmaktadır. Sovyet mühendisleri tarafından tasarlanan ve kurulan bu fabrikada, kaba pistonun dökümünden bitmiş ürünün paketlenmesine kadar tüm işlemler makineleşmiştir. İşçiler fabrikada sadece makineleri gözetlerler, ve gerekli olduğunda ayarlamalar yapmaya ihtiyaç duyarlar. Otomatikleşme sadece çalışmayı kolaylaştırmaz, ama insanın saat başı verimini birçok kat artırır ve aynı zamanda büyük oranda üretim harcamalarını düşürür.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde basılmıştır.

YABANCI DİLLER YAYINEVİ

Moskova 1955

İÇİNDEKİLER