BARBARLIKTA 1 MAYIS 2023

İşçi yoldaşlar
Mükemmel haliyle komünizmin bugünkü formulü şöyledir; makinalar + elektrik + kompüterler + proletarya dikdatörlüğü = Komünizm
Yani, içinde bulunduğumuz şartlarda komünizmi en mükemmel şekliyle inşa etmek için teknolojik temel hazırdır ve mevcut emperyalist kapitalist sistemin tek alternatifi komünizmdir.
Hâlbuki yeni bir 1 Mayısı yine barbarlık şartlarında kutlamaktayız!
Bunun sebebi Dünya komünist hareketinin Stalin sonrası uğradığı ihanettir. Bu hainler solcu, sağcı ve ortacı çeşitleriyle yenilgiye uğratılmamış barbarlık şartları ağırlaşarak sürecektir.
Ya işçiler komünizmlerini kuracaklar, ya da barbarlık hem de artarak sürecek.
Ya en ilerisinden en gerisine bütün uluslar ve ülkeler komünizmin yoluna girecekler ve ele ele verecekler ya da emperyalist kapitalizmin barbarlığı artarak sürecek.
Bugünkü barbarlığın anavatanları ABD, Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Japonya, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Hindistan ve onlara uymak için her şeyi yapmaya hazır olan Rusya ve Çin’dir.
O halde mevcut barbarlığı durdurmanın en hızlı yolu bu ülkelerdeki işçi yoldaşların kendilerini yönetmekte olan ve dünya barbarlığını ABD önderliğinde örgütlemekte olan bu ülkelerdeki yönetici barbarları devirmesi, iktidarı ele geçirmesi ve en ilerisinden en gerisine tüm dünya uluslarının ve ülkelerinin yardımına gelmesidir.
O halde tüm diğer ülkelerdeki işçi yoldaşların görevi kendi ülkelerindeki barbarları devirmek ve iktidarı ele geçirmek için yürüttükleri çalışmayı bu ülkelerdeki işçi yoldaşların iktidar mücadelesine sıkı sıkıya bağlı olarak ele almaktır.
O halde bahsi geçen ülkelerin işçileri ve komünistleri önderler olmak ve önderlere uygun bir şekilde çalışmak zorundadırlar. O halde tüm ülkelerin işçileri ve komünistleri önderlerinin etrafında kenetlenmek ve hep birlikte ortak hedefe doğru ilerlemek zorundadırlar.
Ortak hedefimiz dünya barbarlığının en hızlı bir şekilde yerle bir edilmesi, dünya komünizminin en hızlı bir şekilde iktidar olmasıdır!
Günümüzde işçilerin enternasyonalizmi, tüm dünya işçilerinin önderliğinde örgütlenecek olan tüm ulusların ve ülkelerin barbarlığa karşı birliği, komünizm için birliği temel şiarımız olmalıdır!
O halde komünizmin tüm solcu, sağcı ve ortacı hainlerini yerle bir edelim! Onlara asla ve asla ve en ufak bir taviz dahi vermeyelim! Stalin’in, Bolşevizm’in şanlı bayrağını, enternasyonalizmin şanlı bayrağını tekrardan göndere çekelim. Ve onun etrafında örgütlenelim ve zafere yürüyelim!
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın işçilerin enternasyonal birlik günü!
Yaşasın 1 Mayıs - uluslararası proletaryanın devrim güçlerinin savaş için değerlendirmesi günü!
KSP
DD(K)P