FABRİKANIN ARKA DÜZENLEMELERİ

Dünyada tipi ilk olan Sovyet otomatik fabrikasını faaliyette gördüğünüz zaman büyük bir sevinç duygusu hissedersiniz.

Elektrikli saatin yelkovanı her tıkladığında, içinde düzgün paketlenmiş 6 piston olan bir başka karton kutusu paketleme makinesinden dışarı çıkar. Bu dakikada 6 parçalık verim hızı yapar.

Kuyruk naklediciden uzakta olmayan bir yerde, yüksek bir önü ve meyilli bir üstü ile ofis sekreterine benzeyen bir kontrol masası durur. Ön kısmı bütün fabrikanın aydınlatılmış minik bir diyagramı ile bir ekrandır. Eğer herhangi bir makine veya aygıtta sorun olursa, kontrol masasındaki mühendis bunu montajcı ile aynı anda bilecektir.

Mühendis önünde sadece makinelerin durumunu görmez. Ayrıca üretim işleminin doğru gittiğini de bilir. Bu bilgi ona her dakika hemen hemen her makinenin işini kaydeden panel üzerine monte edilmiş aletler tarafından nakledilir. Hatta özel otomatik kayıt aletleri tarafından kontrol edilen eritme ve sertleştirme fırınlarındaki sıcaklık derecelerini bile bilir.

Mekanik sayaçlar her dakika sonunda kaç tane alüminyum külçesinin kullanıldığını, bu miktar metalden yapılan dökümlerin sayısını, ve reddedilenlerin sayısını gösterirler.

Ama otomatik fabrikanın herşeyi kendi kendine yaptığı sadece bir söylemden ibarettir. Kesintisiz bir operasyonu sağlamak için, işi örgütlenmelidir. Elektrik eritme fırının alüminyum külçelerle iyi beslenmesi sağlanmalıdır, ve makine atölyesi soğutucu ile; aletler iyi keskin tutulmalı ve vs., vs.! Ve AZ, herhangi başka bir girişim gibi, kendi arka organizasyonlarına sahiptir.

Parlak büyük oda yalnızca üretim ünitelerini barındırır. Onların yanında ikincil, yardımcı kısımlar ve üniteler vardır. Çok yer kaplamazlar, ama, iyi tasarlanmış ve randımanlı düzenlenmiştir. Biri materyaller ve biri bitmiş ürünler için iki depolama odası, bir ekspres labaratuvarı, kesme aletlerini ve sıcak iş parçalarını yağlama ve soğutma için sıvıyı hazırlayan bir soğutma ünitesini kapsar.

Fabrikanın arka düzenlemelerinde alet bileme ve dağıtım odası özel bir yer tutar. Teknolojistler ve tasarımcılar kendi zamanlarında AZ’de kullanılan aletlerde yüksek dayanıklılık sağlamak için büyük sıkıntılar çektiler. En iyi çalışma rejimlerini ve kesme açılarını bulmak için uzun süreli ve ayrıntılı deneyler yapılmıştı.

Aletlerin sayısı çoktur: makine hattında eşzamanlı olarak çalışan 150 alet, kesici, matkap ve bileme tekerleği vardır.

Fabrika aletlerinin randımanlı çalışması, yalnızca iyi sivriltilmiş ve bilenmişlerse beklenebilir.

Normal şartlarda böyle büyük sayıda alet yeniden yerleştirilmesi ve tam ayarlanması çok zaman alacaktı. Bu problem AZ’de ayrıca önceden en ince detayına kadar düşünülmüştür. Aletler, her biri aynı tipte bir grup alet tutan bloklara yerleştirilirler. Makineler onları yerlerine tutturmak için hızlı indirme aygıtları ile donatılmışlardır.

Alet blokları önceden ve kesin olarak istenilen boyutlara göre ayarlanır. Bu hızlı ve güvenilir bir şekilde özel aletler aracılığıyla yapılır.

Kesme aletlerinin sivrileştirilmeleri ve bilenmeleri de ayrıca merkezileştirilmiştir.