MARKS ENGELS SEÇME YAPITLAR 2

Karl Marks ve Friedrich Engels’in yapıtlarından derlenen Selected Works (Volume Two, Progress Publishers, Moscow 1969) adlı kitap, Sevim Belli, Alaattin Bilgi, Güneş Özdural, Ahmet Kardam ve Kenan Somer tarafından (her metin ayrı ayrı olmak üzere) dilimize çevrilmiş ve Sol Yayınları tarafından, Seçme Yapıtlar, İkinci Cilt, adı ile, Temmuz 1977 tarihinde, Ankara’da, İlkyaz Basımevi’nde dizdirilip bastırılmıştır. ([ ] içindeki sayfa sayıları özgün metne aittir.)