TEORİ VE PRATİK

F. Engels'in ' Almanya'da Köylü Savaşı ' kitabına 1874 tarihli önsözünün son altı paragrafının bir özeti:

I- 'Mücadele'nin üç yanı:

  1. Teorik
  2. Siyasi (Siyasi mücadele)
  3. Ekonomik-pratiksel (Kapitalistlere direniş) .

Bunların, 'harmoni içinde; iç ilişkileri içinde; ve sistematik bir şekilde yürütülmesi.' Böylece hücumun, bir merkezde yoğunlaşarak güçlenmesi, 'konsantrik hale gelmesi.' II. Alman işçilerinin iki önemli avantajı 1- TEORİ: Almanlar, Avrupa'nın en teorik halkıdır. Alman felsefesi, bilhassa Hegel'inki olmamış ALMAN BİLİMSEL SOSYALİZMİ - bu tek bilimsel sosyalizm- olamazdı. İşçilerin bu TEORİK DUYUSU, ARZUSU OLMASAYDI bilimsel sosyalizm onlara bu kadar işleyemezdi. < Bu teorik duyunun Alman işçilerine sağladığı üstünlük;

i) tek tek MESLEKLERDEKİ şahane örgütlülüğüne rağmen, teoriye karşı vurdum duymazlığı nedeniyle İngiliz işçi hareketinin yavaş gelişmesi,

ii) Orijinal şekliyle PRUDHONCULUĞUN Fransız ve Belçikalılar; daha da karikatürize edilmiş şekli olan BAKUNİNCİLİĞİN İspanyollar ve İtalyanlar arasında yarattığı karışıklık dikkate alınınca rahatça anlaşılır.

2- Almanların işçi hareketine en son girmeleri. Bu;

i) Alman TEORİK SOSYALİZMİNİN üç ütopik sosyalistin görüşleri üzerinde yükseldiği

ii) Alman PRATİKSEL İŞÇİ HAREKETİNİN

a) İngiliz hareketinin; İngiliz SENDİKALARININ

b) Fransız hareketinin; Fransız işçilerinin SİYASİ MÜCADELESİ, bilhassa Paris Komünü üzerinde yükseldiği, bunların tecrübelerinden öğrendiği demektir.

III. Alman işçileri, proleter mücadelenin öncüleri haline gelmişlerdir.

Dolayısıyla,

  1. ÖNDERLERİN GÖREVİ, bütün TEORİK sorunları daha iyi kavramaktır. Devamlı akılda tutulmalıdır ki, sosyalizm bir bilim haline geldiğinden beri, bir bilim olarak ele alınmayı, yani ÖĞRENİLMEYİ talep eder. ( ÖĞRENME B.N. )

2- a) Böylece edinilen daha iyi anlayış işçi kitleleri arasında yayılmalı, ( PROPAGANDA VE AJİTASYON. B.N. )

b) ve hem PARTİ, hemde SENDİKA ÖRGÜTLERİ birbirleriyle daha da yakınlaştırılarak güçlendirilmeli. (ÖRGÜTLENME. B.N. )

IV. Fakat asıl nokta hakiki enternasyonal ruhu korumaktır.

Dolayısıyla,

MÜCADELENİN TEORİK YANI bir bilim haline gelmiş olan sosyalizmin bir bilim olarak ele alınmasından, tüm teorik sorunlarda daha iyi bir kavrayışın sağlanmasından oluşur.

Dolayısıyla,

PRATİKSEL İŞÇİ HAREKETİ, iki yandan oluşur:

1- Siyasi (siyasi mücadele)

2- Ekonomik-pratiksel (kapitalistlere karşı, direniş).

Dolayısıyla, Komünistlerin pratik çalışmalarıda

  1. Propaganda ve ajitasyon

  2. Parti ve sendika örgütlerini, birbirine yakınlaştırarak güçlendirmekten oluşur.