PARTİ YAPISIYLA İLGİLİ TEZLER

Parti iki esas kısımdan, parçadan oluşur.

1) Parti mekanizması, Parti aparatı.

Yani, Parti kadrolarından oluşan, esas olarak profesyonel devrimcilerden oluşan, tüm Partiyi yöneten örgüt.

2) 'Geniş' Parti üyelerinin içinde yer aldığı çeşitli örgütler.

Bunların dışında Partiyle bağ halinde, bu bağı bilir veya bilmez çeşitli örgütler vardır. Ama bunlar Partinin doğrudan parçası değildir, üyeleri Parti üyesi değildir.