PARTİ KAVRAMIYLA İLGİLİ TEZLER

1- Partinin temelini işçi sınıfı hareketi oluşturur, fakat Parti işçi sınıfı hareketinden doğamaz.

Parti işçi sınıfı hareketinin bilincli temsilci, işçi sınıfı hareketinin bilinci olan bilimsel sosyalizmin örgütsel şekil kazanmış cisimleşmiş şeklidir . Halbuki İşçi sınıfı hareketi kendiliğinden, kendi başına bu bilince ulaşamaz. Bu bilinç bilimsel bilgi gerektirir . Bilimsel bilgiye ise ancak burjuva entellektüelleri ve işçi sınıfı entellektüelleri sahip olabilirler . Dolayısıyla,

2- Parti, ancak Marksist-Leninist çevre ve gruplardan doğabilir. Onlar, ML çevre ve gruplar, ilk en basit şekillerinde bile olsalar, yani;

i) 'milli' ve hatta 'yerel' çapta birbirinden kopuk, birbiriyle kaynaşmamış, ii) kitlesel işçi sınıfı hareketinden kopuk, onunla birleşmemiş bile olsalar, yine de ancak onlardan Parti doğabilir. Onlar, bu en ilkel, en basit şekilleriyle 'siyasal parti olarak rüşeym aşamasındadırlar.' ( Buradaki 'siyasal parti' kavramı 'Parti' kavramından farklıdır. 'Siyasal parti' kavramı 'toplumsal hareket', 'halk yığınlarının atılımı', 'kitlelerin' örgütlü , siyasi faaliyeti anlamındadır.)

3- Onların, ML çevre ve grupların 'yerel' birlik gerçekleştirmeleri, onların 'milli' birlik gerçekleştirmelerine, yani Parti haline gelmelerine işaret ettiği için, Partinin oluşmasının yolunu açar.

4- Onların bu yerel birliği kitlesel işçi sınıfı hareketi ile birleşmeyi başarabilirse, yani; sosyalizm ile işçi sınıfı hareketi birleştirebilirse, bu yöresel birlik, işçi sınıfı hareketi tarafından desteklenen bir devrimci Partinin ilk gerçek olgunlaşmamış şekli, 'rüşeym şekli', 'tohumu' olur. Ve onlar, bu yöresel şekillerine rağmen isçi sınıfı hareketine yerel olarak siyasi önderlik getirdikleri, böylece, 'toplumsal bir hareket', 'halk yığınlarının bir atılımı' oldukları için, 'sahnede' bir siyasi parti olarak görünürler. Bir 'siyasi parti'dirler.

5- Ve aslında Parti, ancak böylesi ML çevre ve guruplardan, işçi sınıfı hareketi ile bağ kurmuş ve ona sosyalist bilinç taşımış olan ML çevre ve guruplardan doğabilir,

6- Parti, böylesi ML çevre ve gurupların 'milli' çapta; bu gün var, yarın yok olmayan, sürekli, istikrarlı bir birliği, kaynaşmasıdır. 7- Dolayısıyla, Partinin aldığı, katettiği yol, ML çevre ve guruplarla başlar, ama ML çevre ve guruplar gerçek bir Parti değildir.