PARTİ İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ TEZLER

A) Merkeziyetçilik İlkesi:

  1. Parti illegal ise, Parti örgütleri alttan seçim ilkesiyle oluşturulamaz. Bunun sonucu olarak Parti tamamiyle konspiratorel bir örgüttür: Dolayısıyla,
  2. Merkeziyetçilik Parti işleyişinin kuralıdır, ilkesidir, Yani:

i) Bir tek kurallar düzeni-tüzük. Ve herkes için geçerli ortak disiplin.

ii) Bir tek önder örgüt. Parti kongresi. Kongreler arsında MK.

iii) Azınlık çoğunluğa uymalı.

ıv) Çeşitli örgütler merkeze uymalı.

v) Alttaki örgütler üstteki örgüte uymalı.

B) Demokratik Merkeziyetçilik İlkesi:

  1. Parti açık ve legal ise, Parti örgütleri alttan seçim ilkesine, demokratik seçim ilkesine uygun olarak oluşturulurlar.

Dolayısıyla:

  1. Demokratik merkeziyetçilik parti işleyişinin kuralıdır, ilkesidir. Yani: i) Partinin en alttan en üste bütün yönetici organları seçilir. ii) Parti kuruluşları, kendi parti örgütlerine faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermekle yükümlüdür. iii) Partide kesin bir parti disiplini olacak, azınlık çoğunluğa uyacaktır. iv) Bütün daha üst örgütlerin kararları, daha alt örgütler ve bütün parti üyeleri için uyulması zorunlu kararlardır.