LOUİS BONAPARTE'IN 18 BRUMAİRE'İ

Karl Marks

Louis Bonaparte'ın

18 Brumaire'i [256]

Aralık 1851-Mart 1852'de yazılmış ve 1852'de New-York'ta Die Revolution, n°1'de yayınlanmıştır.

[Türkçe çevirisi, Sevim Belli tarafından yapılmış ve Seçme Yapıtlar, Cilt: I içinde Sol yayınları tarafından yayınlanmıştır. Aralık 1979, Birinci Baskı, s: 473-588]